Home

สมัครสมาชิกฟรี
สำหรับสมาชิก
Login:
รหัสผ่าน:เกี่ยวกับแผ่นเสียงและหนังเรื่อง จุฬาตรีคูณ
(4/3/2012 9:55:05 AM)
จินตนิยายเรื่อง จุฬาตรีคูณ แสดงเป็นละครวิทยุ
ครั้งแรกโดยชาวคณะสุนทราภรณ์ทางวิทยุกรม
โฆษณาการ แสดงเป็นละครเวทีครั้งแรกโดยคณะ
แก้วฟ้า ที่โรงละครเฉลิมไทย เมื่อประมาณปี พ.
ศ. 2493
ฉลอง สิมะเสถียร แสดงเป็น อริยวรรต (พระเอก)
มัณฑนา โมรากุล แสดงเป็น ดาราราย (นางเอก)
ชาลี อินทรวิจิตร แสดงเป็น ขัตติยราเชนทร์
(พระรอง)
สวลี ผกาพันธุ์ แสดงเป็น อาภัสรา (นางรอง)

สร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2508
มิตร ชัยบัญชา แสดงเป็น อริยวรรต (พระเอก)
เพชรา เชาวราษฎร์ แสดงเป็น ดาราราย (นาง
เอก)
สมบัติ เมทะนี แสดงเป็น ขัตติยราเชนทร์
(พระรอง)
เนาวรัตน์ วัชรา แสดงเป็น อาภัสรา (นางรอง)
แสดงเป็นละครวิทยุครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ.2536
โดยรายการโกลเด้นโอลดี้
นคร ถนอมทรัพย์ (เหมาทุกบทฝ่ายชาย)
ฏิลระพี พรหมใจรักษ์ (เหมาทุกบทฝ่ายหญิง)

เมื่อตอนที่หนังออกฉายในปี 2509 นั้น มีการโป
รโมทหนังโดยการให้คุณจินตนา แต่งตัวแบบแขก
ห่มส่าหรี สมมติเป็น ดารารายพิลาส นางเอกของ
เรื่อง นั่งริมฝั่งน้ำ (อ่างน้ำ 555!!) ร้องเพลงจุฬา
ตรีคูณออกทางโทรทัศน์ช่องใดจำไม่ได้ ผมยังจำ
ติดตาว่าภาพที่ออกมากับเพลงดีเหลือเกิน แล้วก็น่า
จะเป็นยุคแรกๆด้วยที่ใช้การเปิดแผ่นเสียงแล้ว
นักร้องออกมาทำปากผงาบๆด้วย เนื่องจากเพลงใน
ชุดใช้ดนตรีวงใหญ่เล่น

หนังเรื่องนี้ฉายออกทางทีวีไปแล้ว นานแล้ว ปุๆ
ปะๆ แต่ก็มีคุณค่า หวังว่าคงจะมีใครที่มีมาสเตอร์
หนังทำออกมาให้เป็นดีวีดี วีซีดี อะไรสักอย่างก็ได้
สักวัน

สำหรับซีดีแผ่นนี้ผมซื้อจากร้านอะไรก็ไม่รุ้นานมา
แล้ว เป็นแผ่นของบริษัทโรต้า Made in Japan
เป็นการรวมเพลงจากจุฬาตรีคูณไว้ได้อย่างชาญ
ฉลาด (มาก) ในชุดนี้มี
- จุฬาตรีคูณ (มัณฑนา)
- จ้าวไม่มีศาล (วินัย)
- อ้อมกอดพี่ (สุนทราภรณ์)
- ใต้ร่มมลุลี (วินัย/เพ็ญศรี)
- ปองใจรัก (สุนทราภรณ์/มัณฑนา)
- เงาของใคร (วินัย/มัณฑนา)
- เงาแห่งความหลัง (วินัย)
- จุฬาตรีคูณ (จินตนา)
- จ้าวไม่มีศาล (สมบัติ)
- อ้อมกอดพี่ (สุเทพ)
- ใต้ร่มมลุลี (สมบัติ/สวลี)
- ปองใจรัก (สุเทพ/จินตนา)
- จุฬาตรีคูณ (บรรเลง)
- ใต้ร่มมลุลี (บรรเลง)
- จ้าวไม่มีศาล (สุเทพ)
- พุทธธัง (สุเทพ)

รวมทั้งหมด 16 เพลง (ของเก่า 7 ของใหม่ 9)
คุณภาพเสียงของแผ่นนี้ดีจัง เนื่องจากทำในญี่ปุ่น
ถ้าใครมีแผ่นนี้เก็บไว้ด้วยก็ควรจะใส่หิ้งบูชาไว้นะ
นักเรียน เพราะอะไรก็น่าจะรู้นะ.......
มีแถมอีกนิดเกี่ยวกับจูฬาตรีคูณ โดยคุณนคร
ถนอมทรัพย์ ดังนี้ .....

จากผู้เขียนถึงผู้ฟัง
พนมเทียน คุณฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ

"จุฬาตรีคูณ แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นนวนิยาย เรื่อง
แรกของผม หากแต่เป็นเรื่องที่สอง ทว่าถ้าจะถือ
เอานามปากกาพนมเทียน และงานประพันธ์ที่ออก
ไปสู่สาธารณชน ก็ย่อมถือได้ว่าเป็นเรื่องแรกอย่าง
แน่นอน และจุฬาตรีคูรนี่แหละคือต้นกำเนิด
ความเป็นมาของนักประพันธ์อาชีพคนหนึ่ง ที่ท่าน
รู้จักในนาม พนมเทียน ผมไม่คิดว่า ผมมีอัจฉริยะ
ภาพอะไร ในการเขียนเรื่องนี้ขึ้นมา เมื่ออายุ 17
ปี ขณะเรียนอยู่ในสายอักษรศาสตร์ของสวน
กุหลาบวิทยาลัย แต่ในใจว่าเท่าที่เขียนออกมาได้
ในอายุเพียงแค่นั้น มีพลังวิเศษ ส่วนหนึ่งแฝง
เร้นอยู่ในสมอง และชีวิตจิตใจผม และสิ่งอันสูงส่ง
นั้น จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังสถิตย์อยู่กลางดวงใจผมอยู่
ตลอดเวลา ชี้นำแนวทาง และบางครั้งก็บังคับ
(เมื่อผมรู้สึกเหนื่อยหน่ายต่อการงาน) ให้ต้องมา
นั่งจิ้มพิมพ์ดีดแต่งเรื่องนวนิยาย หรือตำรับตำราที่
ผมรู้ผมถนัด มาจนกระทั่งทุกวันนี้ อย่าให้ผม
บังอาจได้เอ่ยถึงดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ดวง
นั้นเลยครับ
เพราะความจริงผมก็เกิดไม่ทัน ท่านสวรรคตเสีย
ด้วยซ้ำ จินตนิยายรัก ระคนสลดใจเรื่องนี้ ความ
จริงเป็นเพียงเรื่องสั้น ๆ แต่ผมแน่ใจว่าคงไม่
ตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อได้มีลำนำเพลงชุด
มาประกอบเรื่องอย่างลึกซึ้งเข้าอีกทั้งชุดเป็นเพลง
ประกอบเหตุการณ์ในเรื่องชนิดฉากต่อฉากที
เดียว โดยท่านผู้ประพันธ์ทำนองคือ ครูเอื้อ สุนทร
สนาน และผู้ถอดร้อยแก้วของผมออกมาเป็นคำ
ร้อง คือ ครูแก้ว อัจฉริยะกุล ทั้งสองท่านได้มี
เจตนาจงใจแน่วแน่ที่จะประพันธ์ทำนองและเนื้อ
ร้องให้แก่เด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งไปเกาะแข้งเกาะขา
วิงวอนกราบไหว้ท่าน เพราะไอ้เด็กคนนั้นมัน
แอบแต่งเรื่องไว้เรื่องหนึ่ง โดยมันไม่เคยคิดเลย
ว่าอนาคตต่อไปข้างหน้ามันจะต้องกลายมาเป็นนัก
เขียนนวนิยายอาชีพไป อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทั้งๆ ที่ไม่ได้ตั้งเจตนามาก่อน"

(ตัดตอนจากการบันทึกเทปในสมัยนั้น)

ณ ที่นี้ ผมขอคุกเข่าลงหมอบกราบกรานไปยังดวง
วิญญาณของท่านทั้งสอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน และ
ครูแก้ว อัจฉริยะกุล ดวงวิญญาณของท่านล่องลอย
อยู่ ณ ที่ใด ก็โปรดได้รับทราบเถิดว่าผมไม่เคยลืม
พระคุณของท่านทั้งสองเลยที่ได้เปิดพิภพแห่ง
บรรณโลกให้แก่ผม และขอให้ดวงวิญญาณของ
ท่านทั้งสองจงไปเสวยสุขอยู่ในเบื้องสัมปรายภพ
เทอญ พนมเทียน นักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่นามโรจน์
เกิดอย่างสง่างามในบรรณพิภพ เพราะ เพลงชุด
จุฬาตรีคูณ จากฝีมือของ ครูเอื้อ สุนทรสนาน และ
ครูแก้ว อัจฉริยะกุล โดยแท้

หวังว่าข้อมูลทั้งหมดคงเป็นประโยชน์บ้างนะ - จาก
ใจน้าเล็กพึ่งฟื้น (เมื่อคืนเมา)


น้าเล็กนอนดึก , อีเมลล์: (4/3/2012 9:55:05 AM) แจ้งลบ
เฉพาะสมาชิกเท่านั้น!!! (สมัครสมาชิกที่นี่)


มีคำถามสงสัย โปรดติดต่อที่
site by Smokybyte