Home

สมัครสมาชิกฟรี
สำหรับสมาชิก
Login:
รหัสผ่าน:โชว์ปก คณะ ดุยประณีต ชุด สมิงพระรามอาสา (ปกภาพวาด 3 แผ่นต่อเนื่องกันครับ)
(9/5/2005 3:22:59 PM)
โชว์ปก คณะ ดุยประณีต ชุด สมิงพระรามอาสา (ปก
ภาพวาด 3 แผ่นต่อเนื่องกันครับ) เห็นว่าเป็นปก
ภาพวาด สายดครับ เป็นแผ่นไทยเดิม ของ กมลศุ
โกศล เล่นและบันทึกเสียงดีมากครับ เพิ่งได้มาลอง
ฟังคร่าว ๆ ครับ ถ้าฟังต่อเนื่องกันเป็นเรื่องเป็รราว
คงสนุกดีครับ

ใหญ่ MetalQuest, อีเมลล์: (9/5/2005 3:22:59 PM) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 1
พิมพ์ผิดครับ คณะดุริยประณีต ครับ ขอบคุณมาก
ครับ

จาก คุณใหญ่ MetalQuest (9/5/2005 4:52:15 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 2
แผ่นต่อมาครับ

จาก คุณใหญ่ MetalQuest (9/5/2005 4:52:57 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 3
หากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนด้วยนะครับ

จาก คุณใหญ่ MetalQuest (9/5/2005 4:53:50 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 4
เสียอารมณ์มากเลยครับเพราะผมนั่งตอบแบบนั่ง
เทียนเขียนบทความมาร่วมหนี่งชั่วโมงสุดท้ายพอ
Enter ข้อความพลันหายไปหมด แต่ด้วยความ
อยากจะเล่าก็ไม่ยอมนอนเอาอีกเขียนอีกเพราะ
อยากให้ท่านที่สนใจได้รู้แต่จะเขียนเป็นแบบข้อ
ๆ เพื่อประหยัดเวลา
๑. แผ่นเสียงชุดนี้มีจำนวน ๕ แผ่น แบ่งเป็นสาม
ภาคคือสมิงพระรามอาสา สมิงพระรามแต่งงานและ
สมิงพระรามหนี
๒. มีเพลงดังจากเรื่องนี้ ๒ เพลง คือม่านมงคล ภาย
หลังคุณทนงศักดิ์ ภักดีเทวานำมาร้องใหม่ชื่อเพลง
ไม่รักไม่ว่าและเพลงมอญร้องไห้ (ไม่ได้ร้องว่าใคร
จะตาย แต่ร้องเพราะเสียใจที่ต้องจากเมีย)
๓.มีร้องดังจากละคอนเรื่องนี้คือครูเหนี่ยว ดุริย
พันธุ์ซึ่งร้องเพลงมอญร้องไห้จนผู้ชมร้องไห้กันทั้ง
โรงละคอน
๔.นักระนาดในแผ่นเสียงชุดนี้คือครูสุพจน์ โต
สง่า บิดาของผู้แสดงเป็นขุนอินจากหนังเรื่องโหม
โรง
๕.นักดนตรีจากสายสกุลดุริยประณีตและดุริยพันธุ์
พร้อมทั้งศิษย์และผู้คุ้นเคยร่วมกันบรรเลง
๖.บันทึกเสียงที่ห้างกมลสุโกศล สามยอด โดยความ
อำนวยการของครูแช่มช้อย ดุริยพันธุ์
๗. รายชื่อนักร้อง คุณนฤพนธ์ ดุริยพันธุ์เป็นสมิง
พระราม ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์เป็นธิดาอังวะ ครูยอ
แสง ภักดีเทวา (คุณพ่อคุณทนงศักดิ์) พากย์เป็น
ล่ามจีนและพม่าคู่กันกับคุณเจริญ เวชเกษม ครู
ศิริ วิชเวชเป็นพระเจ้ากรุงอังวะ ณรงค์ รวม
บรรเลงเป็นโจเปียว ครูสุดา เขียววิจิตร ครูแช่ม
ช้อย ดุริยพันธุ์และครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต ศิลปิน
แห่งชาติร่วมขับร้อง
๘.บทละคอนดัดแปลงจากบทประพันธ์อิงประวัติ
ศาสตร์ของหลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) เจ้า
ของนิราศหนองคายอันลือชื่อ
๙.สิ่งที่ได้จากละคอนเรื่องนี้คือกลวิธีเอาชนะคู่ต่อสู้
การแสดงออกด้านความรักของชายหญิง และความ
มีสัจจะของชายชาตินักรบ ซึ่งปัจจุบันนี้หาได้
ยากกว่าแผ่นเสียงบางแผ่นซะอีก !
รายละเอียดนอดเหนือจากนี้หายไปก่อนเวลาอัน
ควรจึงย่อย่นลงเพื่อประดับญาณทัศนะอันพึงมีของ
สัปบุรุษทั้งหลาย นั่นแล.


จาก คุณวาฑิต (9/6/2005 12:49:05 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 5
ไม่เสียแรงเฝ้ารอคำตอบครับ คุณวาทิตมีครบทั้ง 5
แผ่นมั้ยครับ หากมีครบจะรบกวนโชว์ปกแผ่นที่
เหลืออีก 2 แผ่นให้เพื่อน ๆ ได้ชมได้หรือไม่ครับ
ขอบคุณที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับผม

จาก คุณใหญ่ MetalQuest (9/6/2005 1:28:02 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 6
แผ่นที่ ๑ ฉากท้องพระโรงกรุงรัตนบุรีอังวะ
ความโดยย่อพระเจ้าเส่งโจ๊วฮ่องเต้ให้โจเปียวเป็น
ราชฑูตนำราชสาส์นมาถวายพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องขอ
ท้าพนันโดยให้กรุงอังวะส่งทหารฝีมือดีทางด้าน
ทวนเพื่อไปสู้กับกามะนีทหารจีน ถ้าอังวะชนะกรุง
จีนจะเลิกทัพ ถ้าอังวะแพ้ก็จะนำกองทัพเข้ายึดพระ
นครทันที เมื่อพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องได้ทรงทราบก็พอ
พระทัยมากเพราะทรงโปรดการศึกมาก จึงให้อา
ลักษณ์แต่งสาส์นตอบรับคำท้าทันที หลังจากนั้นก็
ให้หาคนที่ออกไปรบแต่ไม่มีใครกล้ารับอาสา จึง
ป่าวประกาศไปทั่วเมืองว่า"แม้นผู้ใดรับอาสาไปต่อ
ตีกับกามะนีจนได้รับชัยชำนะแล้ว จะทรงยกพระ
ราชสมบัติกรุงอังวะให้กึ่งพระนครแล้วยกพระราช
ธิดาให้เป็นคู่อภิเษกสมรส" จนกระทั่งข่าวนี้เข้าไป
ถึงคุกที่สมิงพระรามถูกจองจำอยู่ จึงบอกผู้คุมว่าตน
รับอาสาในตอนนี้เราจะเห็นว่าสมิงพระรามนั้นเป็น
ผู้มีความกตัญญุรู้คุณแผ่นดินและมีความเสงี่ยม
เจียมตน ไม่มักใหญ่ใฝ่สูงจนเกินศักดิ์ อีกทั้งเป็นผู้
มองการณ์ไกลมากดังนี้ "จะเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสอง
นาย คนทั้งหลายจะตำหนิติฉิน ราษฎรเดือดร้อน
เพราะไพริน ยกล่วงถิ่นข้ามประเทศเขตนคร" -
"เหมือนกับอาสาเจ้าของเราด้วย จะร่ำรวยหรือหา
ไม่ใช่คิดหวัง" เพราะถ้ากรุงอังวะแตกแล้วทัพจีนก็
คงไปตีหงสาวดีเป็นแน่แท้ คิดดังนั้นจึงรับอาสาศึก
นี้ทันที เริ่มสนุกแล้ว พอดีไม่ได้ร้องนานแล้วเลย
จำบทไม่ค่อยได้ ถ้ามีบทตอนนี้ก็เล่าได้อีกยืดยาว

จาก คุณวาฑิต (9/6/2005 8:28:47 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 7
แผ่นที่ ๓ หลังจากที่สมิงพระรามรบชนะกามะนี
แล้ว (ชนะอย่างไรเปิดแผ่นสองฟังนะครับ) ทำให้
พระเจ้าเส่งโจ๊วเสียพระทัยเป็นอันมากเพราะทหาร
ฝีมือดีของตนต้องมาตายเพราะฝีมือมอญ แต่ก็ต้อง
รักษาสัจจะที่จะถอนกองทัพ ทั้ง ๆ ที่บรรดาเสนาทั้ง
หลายไม่เห็นด้วยดังว่า"จะตีกรุงอังวะมาถวาย เห็น
ได้ง่ายเหมือนคุ้ยพุ้ยข้าวต้ม" ความจริงตอนนี้มีบท
งิ้วจีนของโบราณที่ไม่มีใครร้องได้แล้ว และไม่ได้
บันทึกลงแผ่นนี้ไว้ด้วยผู้ที่ยังจำได้ดีคือครูสุรางค์
ดุริยพันธุ์ซึ่งผมกำลังขอเรียนเพลงนี้อยู่ ไม่ช้าก็
สำเร็จ กลับมาทางอังวะสมิงพระรามได้เข้าเฝ้าพระ
เจ้าอังวะเพื่อรับพระราชทานรางวัล ตอนนี้น่าสนใจ
มากครับ พระเจ้ากรุงอังวะยกสมบัติทั้งปวงให้แก่
สมิงพระรามภายใต้เงื่อนไขว่าสมิงพระรามจะต้อง
ช่วยราชการในอังวะเท่านั้น สมิงพระรามขอสัญญา
แก่ท่านดังนี้"ขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้า อันข้า
เจ้าต่ำศักดิ์ไม่มักใหญ่ มิกล้าเป็นเช่นเขยพระภูว
นัย ให้เจียมใจเจียมตัวกลัวบารมี แต่สุดขัดทัด
ทานโองการตรัส ด้วยเห็นชัดว่าพระโปรดเกล้า
เกศี จึงน้อมรับพระบรรหารโองการนี้ ขอแต่พระ
ภูมีได้เมตตา โปรดประทานสัญญาแก่ข้าบาท มิให้
ใครบังอาจเรียกตัวข้า ว่าเชลยเย้ยหยันหวั่นวิญญา
ณ์ ได้โปรดห้ามชาวพาราทุกคนไป แม้นใครขืน
เรียกข้าว่าเชลย เปรียบเปรยเยาะหยันข้าวันไหน
ขอกราบบังคมลาคลาไคล กลับเวียงชัยหงสาธานี
กับอนึ่งขอประทานข้อสัญญา แม้นองค์ราชธิราช
เรืองศรี ยกกองทัพขึ้นมาราวี ต่อตีอังวะพระนคร
ข้าไม่ขอต่อรบทั้งสองฝ่าย ด้วยเจ้านายมีพระคุณมา
แต่ก่อน แม้นศึกอื่นหมื่นมาไม่อาวรณ์ จะต่อกรรบ
สู้กู้แผ่นดิน" ไงล่ะครับตอนนี้ล่ะจะคลี่คลายเรื่อง
ราวทั้งปวงไปจนจบแผ่นที่ ๕ ผมชอบแผ่นที่ ๔
ตอนแต่งงานที่สุดได้อารมณ์ที่สุด ทำไมความรักมัน
ช่างหอมหวานอะไรเช่นนั้น ? ออแผ่นที่ ๓ นี้มี
เพลงฟ้อนม่านมงคลด้วยนะครับ เสียงของครู
สุรางค์ ดุริยพันธุ์ นั้นสมบูรณ์ด้วยพลังและลีลาอย่าง
เต็มที่ลองฟังดูสิครับ "ตรงช่วงพระธรรมเลิศล้ำ
ธาตรี พระสงฆ์ทรงศรีวิสุทธิญาณ" เพลงระบำนี้ใช้
ในงานมงคลนะครับ อย่าเข้าใจผิดว่าเพลงที่
บรรเลงด้วยปี่พาทย์มอญนั้นจะเล่นเฉพาะงานศพ
สมัยก่อนปี่พาทย์มอญเค้าเล่นงานแต่งงานนะครับ
แต่ด้วยสำเนียงที่ช้า ๆ จึงนำมาเล่นงานศพแทน
จนเป็นสัญลักษณ์ที่มัวหมองและมักเข้าใจกันผิด


จาก คุณวาฑิต (9/6/2005 8:47:39 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 8
ขอขอบคุณ คุณวาฑิต ครับ

จาก คุณADISAK (9/6/2005 11:19:41 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 9
ขอบคุณมากครับผม คุณ วาทิต

จาก คุณใหญ่ MetalQuest (9/6/2005 11:25:02 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 10
นับถือครับ คุณวาฑิต(สุดยอด)

จาก คุณEA NEWS (9/7/2005 6:20:28 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 11
ขอบคุณอย่างสูงสำหรับข้อมูลครับ....
วันนี้เปิดแผ่นเพลงลาวเจริญศรี ที่แม่เช่มช้อยขับ
ร้องให้ฟังกันที่บ้าน น้ำเสียงเพราะจริง....
บางคนแอบร้องไห้..... เพราะคิดถึง

จาก คุณน้าเล็กนอนดึก (9/9/2005 11:52:48 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 12
ก็สมควรร้องไห้ล่ะครับ ผมยังตื้น ๆเลย อย่างที่บอก
ไว้

จาก คุณวาฑิต (9/11/2005 11:49:39 PM)
กลับด้านบนเฉพาะสมาชิกเท่านั้น!!! (สมัครสมาชิกที่นี่)


มีคำถามสงสัย โปรดติดต่อที่
site by Smokybyte